Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Welkom in De Wissel

De Wissel overkoepelt een aantal initiatieven binnen en buiten de Bijzondere Jeugdbijstand.
De principes van de Wissel zijn gebaseerd op de zogenaamde CANO-visie. CANO staat voor Centra voor Actieve Netwerkondersteuning en Ontwikkeling. Centraal in het CANO concept staat het geloof in de eigen kracht van de jongere en zijn of haar leefomgeving. Daarom pleit CANO voor een actieve participatie en een gezamenlijk engagement om ontstane breuken te herstellen en nieuwe te voorkomen.

Technisch in bijzondere jeugdzorgtaal : de Wissel als organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg is erkend voor residentiële modules, contextmodules (met een mogelijkheid tot begeleid zelfstandig wonen) en ondersteunende modules. Dit laatste zowel voor jongeren die door de Wissel begeleid worden als door andere organisaties. Zowel jongeren als gezinnen worden begeleid

Twee initiatieven van De Wissel begeleiden meisjes tussen 14 en 21 jaar. In Leuven is er de Rotonda voor 29 meisjes en in Sint-Pieters-Rode de Switch voor 15 meisjes. De meisjes die hier begeleid worden zijn dikwijls toegewezen door de jeugdrechter of stromen door uit de gesloten gemeenschapsinstelling
Werken met deze meisjes en hun leefomgeving heeft de Wissel geïnspireerd om oplossingen en verbeteringen te zoeken buiten de klassieke kaders. Dit heeft geleid tot tal van nieuwe initiatieven voor meisjes én jongens binnen en buiten de Wissel en tot een boeiend netwerk van partners, steeds in beweging, net als de doelgroep zelf.
Zo is Rizsas, gelegen in Centrum Molenmoes in Wezemaal, ontstaan : een project voor alternatieve dagbesteding voor jongeren die tijdelijk geen aansluiting meer vinden in het reguliere schoolcircuit. Inmiddels is het Centrum Molenmoes ruimer uitgebouwd: een plek voor vele ervarende projecten én een plek van ontmoeting met de wereld; ervarende ontmoetingen.
Het initiatief Equicanis heeft dan weer met paarden en honden een andere methode gevonden om jongeren aan te spreken.
Het project Stretch-it wil jongeren en hun omgeving de kans geven om hun grenzen te verleggen. Dit gebeurt letterlijk en figuurlijk, nl. met een avontuurlijk touwenparcours.
Tot slot omvat de Wissel ook het project LiNK, dat in de Provincie Vlaams Brabant de samenwerking wil bevorderen tussen geestelijke gezondheidszorg, jeugdpsychiatrie, drughulpverlening en bijzondere jeugdzorg, steeds binnen concrete begeleidingen.

Met als partners Amber vzw en Monte Rosa vzw mochten we in 2013 een CIG, centrum voor integrale gezinszorg, opstarten, genaamd de Shelter. Dit begeleidingsinitiatief richt zich tot jonge ouders en tienerouders, waar de zwangerschap of het jonge kind, extra aandacht vragen om zodus van bij het prille begin dit ouderschap en kind alle kansen te geven. 15 jonge gezinnen worden zo begeleid.

In 2015 werd een nieuwe afdeling opgestart, in samenwerking met Minor Ndako, Alba en MFC Combo: Columbus Vlaams Brabant - Brussel. Columbus ondersteunt hulpverleners uit organisaties zoals CLB, CAW, OCJ,... in hun werk met gezinnen én biedt zelf een kortdurend, krachtgericht begeleidingstraject aan. Gezinnen ontvangen gedurende maximaal vier maanden coaching om met elkaar over hun zorgen in dialoog te gaan teneinde zelf een plan voor verandering te maken.

Samenwerken en verbinden is zowel voor de organisatie als voor de doelgroep een basisvoorwaarde om te kunnen groeien. Daarom is de Wissel ook actief in veel samenwerkingsverbanden zoals het Platform Bijzondere Jeugdzorg Arrondissement Leuven en het samenwerkingsverband van de CANO-voorzieningen.

De Wissel werkt niet alleen met een vaste personeelsploeg, maar ook met vrijwilligers. Door hun andere invalshoek en inzet, zijn zij een onmisbare meerwaarde voor de organisatie. Een vijftal internationale vrijwilligers maken daar deel van uit. Daarnaast waren er diverse uitwisselingen met internationale partners in Frankrijk, Finland, Uruguay, ...
Het Agentschap Jongerenwelzijn Vlaanderen zorgt voor de basisfinanciering van de Wissel. Dit Agentschap en de Provincie Vlaams Brabant denken bovendien mee met de Wissel over vernieuwende projecten en  hoe deze gerealiseerd kunnen worden. De stad Leuven en Europa zijn partner. Daarnaast ondersteunen andere organisaties, bedrijven en particulieren, de Wissel financieel. Twee familiale stichtingen doen daarbij een bijzondere bijdrage.

   
FacebookTwitterLinkedin