De Switch is een begeleidingsinitiatief in de Bijzondere Jeugdbijstand in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) voor meisjes tussen 14 en 18 jaar.

Dit initiatief startte op in juli 2009 ; 15 meisjes worden er begeleid, 8 kunnen er tijdelijk verblijven.

De Switch is gevestigd in Sint-Pieters-Rode, in een landelijke omgeving. Een begeleiding is beperkt in de tijd, normaal 6 maanden. Compact en intensief. Er is een intern dagprogramma voorzien en het project heeft een therapeutische insteek. Een interne fase, indien zinvol, mondt uit in een tweede fase, extern gericht.

De doelstelling is dat de meisjes de overstap kunnen maken naar een minder intensieve hulpverlening, zo mogelijk naar huis of zelfstandig wonen.
Werken aan de relatie en betrokkenheid van de familie of ruimere context, tijdens het gehele verblijf.
Specifiek voor dit project is dat het zich situeert in een netwerk van andere gespecialiseerde hulpverleners en Gemeenschapsvoorzieningen in Vlaanderen.
Binnen deze afdeling worden trajecten vorm gegeven binnen een intensieve contextmodule, residentiële en ondersteunende module.

 

De Switch in St Pieters Rode.

https://www.facebook.com/video.php?v=364970283657531

SWITCHidPERS.pdf Artikel uit het Laatste Nieuws van di. 5 januari 2016

new-switch1
new-switch2
new-switch3
new-switch4
new-switch5
new-switch6
new-switch7
new-switch8
new-switch9
switch-binnen1
switch-binnen2
switch-binnen3
switch-binnen4
switch-binnen5
switch-buiten1
switch-buiten2
switch-buiten3
switch-buiten4
switch-buiten5
switch-buiten6
switch-buiten7
switch-buiten8
   
FacebookTwitterLinkedin