Samenwerken verbindt

In dit samenwerkingsverband komen volgende organisaties samen :

  • CAW Leuven en CAW Hageland
  • OCMW Leuven
  • Bijzondere Jeugdzorg : de voorzieningen Huize Levensruimte, Amber, Monterosa, Levenslust en de Wissel.

Zij vormen een gemeenschappelijke werkgroep om vervolghulp, de steun na de begeleiding in Bijzondere Jeugdzorg op de groep jongeren beter af te stemmen.

Dit samenwerkingsverband won dit jaar de Prijs Jeugdzorg Vlaanderen : http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/inhetnieuws/dag_van_de_jeugdzorg.htm

 

Voor twee concrete initiatieven werd dit samenwerkingsverband gelauwerd :

 

Het tandem-principe

Om een warme overdracht tussen Bijzondere Jeugdzorg en CAW mogelijk te maken zal de CAW medewerken wanneer een overdracht in het zicht komt en gewenst door de jongere, mee aan de tafel zitten in de voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg.

Wanneer de overdracht geschied is, zal de medewerker van de Bijzondere Jeugdzorg mee aan de tafel zitten met de cliënt, maar bij het CAW dan.

Een overbruggingsperiode die voor continuïteit staat en uitval vermindert, die dikwijls ontstaat door het onbekende.

Het spel "Over Leven in Leuven".

Met als basis het spel "op eigen benen staan" van de vormingsdienst Inpetto werd dit spel omgeturnd. Twee lagen kwamen erboven. De vragen werden uitgebreid : niet allen "wiedoetda?", "huurdeda?", "spaardeda?" enz., typische vragen gericht op het alleen wonen, maar ook "voeldeda?" (hoe voel je je als je alleen gaat wonen, waar kan je terecht als het even niet goed gaat met je of als je je zorgen maakt over een vriend).  Een tweede bijkomende laag is dat de versie nu zeer concreet naar Leuven gericht is. Zowel op een kaart als op een website - om zo te kunnen actualiseren - worden alle nuttige plekken in Leuven getoond voor jongvolwassenen, bvb. medisch (met onder andere de plekken waar je gratis naar de geneesheer kan, de wijkgezondheidscentra), eten (met onder andere de liggingen van de sociale restaurants), hulpverlening (met oa. de plaatsen van het CAW, het OCMW), ontspanning (met oa. plekken in Leuven waar je als jongeren nog wél mag hangen….) enz…  .  Een doorklik op de website geeft een foto van de plek, een eventuele website van de plek en een mailadres om contact op te nemen.

Dit spel werd vorm gegeven mede door de jongeren zelf die de vragen formuleerden maar eveneens suggesties deden, die door de hulpverleners niet gekend waren. De investering hierin werd mogelijk gemaakt door de familiale stichting FAMCOVA vzw.

Website van het spel : www.overleveninleuven.be

FacebookTwitterLinkedin