Platform Bijzondere Jeugdzorg

In Vlaams-Brabant zijn er twee regionale overlegplatforms Bijzondere Jeugdbijstand, één per arrondissement. De Wissel maakt deel uit van het Regionaal Platform Bijzondere Jeugdbijstand Leuven. Op dit moment is de Wissel voorzitter van het platform.

Dit overlegplatform verenigt de organisaties in de Bijzondere Jeugdbijstand in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Tevens is een vertegenwoordiging van de cliënten voorzien. Ook de verwijzende instanties (uit de Integrale Toeganspoort) en de verantwoordelijke ambtenaren van de Toegangspoort maken er deel van uit. Voor thema’s ivm. Integrale Jeugdhulpverlening mandateren beide platforms een ander orgaan, mn.  de referentiegroep.

De samenwerking in Vlaams Brabant is de voorbije jaren zeer vruchtbaar geweest. Uit het platform bijzondere jeugdbijstand Leuven ontstonden de projecten TOOL, Rizsas, Leerrecht, Reisbureau/Roulot, LiNK, Ouderwerking Vlaams Brabant, ea. Eveneens werd er samengewerkt rond feedback-instrumenten, kwaliteit, informatica enz…

FacebookTwitterLinkedin