Netwerk Leerrecht

Het Netwerk Leerrecht is een gezamenlijk ëngagement van verschillende initiatieven die reeds het "recht op leren" van leerplichtige jongeren invullen (o.a. Rizsas, Arktos, Koïnoor, Reisburo, zorgboerderijen, prive-organisaties, Leren Ondernemen, Wonen en Werken, vrijwilligerswerk, ...). Het Netwerk heeft tot doel om deze initiatieven op mekaar af te stemmen en toegankelijk te maken voor elke leerling die geconfroneerd wordt met schooluitval, terwijl ze nog leerplichtig zijn. Redenen hiervoor kunnen bij de problematiek van de jongeren zelf liggen of te wijten zijn aan een onaangepast pedagogisch klimaat.

Meer info : www.vlaamsbrabant.be

 
FacebookTwitterLinkedin