LiNK+ = LiNK Psy + LiNK Drugs

LiNK heeft als doelstelling hulpverleners uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen. Samen staan ze stil rond moeilijk lopende trajecten. Vanuit soms aangevoelde onmacht, maar met een uitgesproken engagement om de hulpverlening niet te stoppen, overleggen ze samen en zoeken ze met de jongere hoe er stappen gezet kunnen worden.

Reeds enkele jaren is er aldus, met de steun van de Provincie Vlaams Brabant een intense samenwerking tussen Bijzondere Jeugdbijstand en de Geestelijke Gezondheidszorg, Kinder- en Jeugdpsychiatrie in het Leuvense. Deze werking heeft inmiddels uitbreiding gekend naar Vlaams Brabant met de toevoeging van een werking in Halle-Vilvoorde.

In 2010 werd het de LiNK Psy werking uitgebreid met een LiNK Drug-stuk, dit voor een periode van drie jaren. Een nieuw project vanuit Vlaanderen naar ‘drughulpverlening” werd toegevoegd.

Naast het concreet werken rond individuele trajecten wil LiNK ook een signaal geven naar het beleid, daar waar wetgeving of reglementering een goede hulpverlening moeilijk maakt.

Na het aflopen van het project ‘drughulpverlening’ worden contacten en kennis van dit project geïncorporeerd in het project LiNK. De continuïteit hiervan is echter een vraag. Of de Provincie deze mooie samenwerking gaat kunnen en mogen financieren is daar het punt.

Einde 2013 werd het project ‘AZAMI’ goedgekeurd. Dit project werd ingediend door UZ Brussel- dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In dit project is onder andere LiNK een belangrijke partner. Het project AZAMI wil vanuit de bestaande intersectorale samenwerking, verder ervaring opbouwen rond intersectorale samenwerking voor jongeren met complexe hulpvragen en/of jongeren die in de Gemeenschapsinstelling verblijven mits toevoeging van kinderpsychiatrische expertise, diagnostiek en behandeling.

 
FacebookTwitterLinkedin