CANO

Centrum Actieve Netwerkontwikkeling & Omgevingsondersteuing

De essentie van het CANO-samenwerkingsverband : de blijvende keuze voor de doelgroep van jongeren en gezinnen, die zwaar gekwetst zijn en een risicogroep vormen in de hulpverlening én een gemeenschappelijke visie in het werken met deze.

De visie van het Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling & Omgevingsondersteuning (CANO) werd voor een eerste maal uitgeschreven in oktober 2001. Verschillende experimentele erkenningen en heel wat wetenschappelijk onderbouwde methodiekontwikkeling (ZIB-experiment, steunpunt voorzieningen cat.1-bis) gingen vooraf aan deze tekst. De huidige geactualiseerde CANO-visie is het gevolg van de daarop volgende continue zoektocht naar het zo efficiënt en effectief mogelijk bereiken en begeleiden van onze doelgroep, zeer intensief te begeleiden jongeren en/in hun leefomgeving. Een projectformule GKRB (gestructureerde kortdurende residentiële begeleidingen), gefinancierd vanuit Vlaanderen, gaf de CANO-voorzieningen de gelegenheid deze praktijk uit te breiden.

In het Plan Jeugdzorg daartoe opgeroepen werd door de CANO-voorzieningen en het Agentschap Jongerenwelzijn een CANO-protocol uitgeschreven. Dit CANO-protocol leidt tot een CANO-kwaliteitslabel.

Inmiddels, begin 2011, werd het project en de projectfinanciering vertaald in een reguliere vorm, een “bijzondere erkenning”, waar al de CANO-voorzieningen zich voor inschreven. Een belangrijke volgende stap in het proces om deze CANO-werking te implementeren in deze voorzieningen en andere die hiervoor kiezen.

Een samenvattende tekst over CANO, die opgesteld werd bij gelegenheid van de toekenning van het label, vindt u hierbij : canosamengevat.pdf

Meer info over dit samenwerkingsverband met onder andere de visietekst en het protocol : www.canovlaanderen.be

Vzw Begeleidingscentrum Stappen, Sint – Amandsberg ; vzw Binnenstad (Maria Goretti), Brugge ; vzw Cirkant, Turnhout ; vzw Hadron, Gent ; vzw Jongerenwerking Pieter Simenon, Lommel ; vzw Oranjehuis, Kortrijk ; vzw De Wissel, Leuven ; vzw Sporen, Heverlee.

 

 
FacebookTwitterLinkedin