Uruguay

Samenwerking Uruguay – Vlaanderen in het domein van de jeugdzorg

Project: JUVEN

( J= Jeugzorg/U= Uruguay/V-= Vlaanderen/E= expertise/N= netwerk)

Internationale samenwerking tussen Uruguay en België (Vlaanderen) in functie van delen van expertise met betrekking tot het beleid, de organisatie en de aanpak van de jeugdzorg in het algemeen en jeugddelinquentie in het bijzonder

De Wissel verwelkomde eind november een delegatie uit Uruguay. Er werd een bezoek bebracht aan de Switch, Rizsas en de Rotonda.
Het bezoek kaderde in een kennismaking en uitwisseling van ideeën in verband met onderwijs en bijzondere jeugdzorg.
De mensen uit Uruguay bezochten ook de gemeenschapsvoorziening te Mol, kregen uitleg over herstelgericht werken, eigen kracht conferenties, geweldloos verzet, het onderwijssysteem,... Ze waren zeer tevreden van hun bezoek aan Vlaanderen. Ze hebben verschillende manieren van werken leren kennen en ze vonden de reis zeer verhelderend.
Wat hen vooral opviel was de verschillende methodes, de aandacht van de overheid voor de problemen, de goede infrastructuur, de interactie tussen overheid en privé-sector, het werk met kleine groepen en vooral de nadruk op preventie.
Een ander punt dat hen was opgevallen is de grote nabijheid van de opvoeders tot de jongeren, hun grote menselijkheid. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het individu, aan het unieke van elke mens. Het werk met kleine groepen was zeer opvallend bij alle instellingen die ze bezocht hebben. Er wordt getracht een aangepast programma uit te werken voor ieder individu. Dat vinden ze nog een werkpunt in Uruguay.

FacebookTwitterLinkedin