Rizsas en rizoom

De naam ‘Rizsas' is een combinatie van rizoom en sas. ‘Sas’, omdat Rizsas in 2003 gestart is in Betekom op de plaats van het vroegere opvangcentrum ‘'t sas’. ‘Rizoom’ is een begrip uit de biologie en betekent  ‘een ondergrondse wortelstokkenstructuur’, zoals bijvoorbeeld brandnetels en bamboe hebben.

Rizomen groeien ondergronds, horizontaal, voortwoekerend langs ongebaande paden ; ze groeien ongebreideld, kennen geen overzichtelijke structuur en ontwikkelen zich langs alle kanten. De rizomen grijpen in elkaar en gaan verbindingen aan waardoor een sterk, nagenoeg onuitroeibaar netwerk ontstaat.

Voortbordurend op de biologische rizoom, heeft de filosoof Gilles Deleuze het rizomatisch denken geïntroduceerd..  Deleuze gebruikt dit concept om een nieuwe manier van denken en samenwerken aan te duiden zonder vaste lijn of structuur. In deze visie zijn niet alleen individuen belangrijk maar vooral de relaties tussen de mensen.

Rizomen werken met koppelingen. In een koppeling functioneren elementen samen op basis van sympathie en wederzijds vertrouwen. Koppelingen kunnen gemaakt worden tussen de meest verschillende dingen, op de meest onmogelijke tijden en in de vreemdste omgevingen.

Zo is Rizsas ook een verzameling van unieke individuen, dingen en gebeurtenissen waartussen talloze zichtbare en onzichtbare relaties bestaan. Alles is voortdurend in beweging en verandering.

Het doel is dat jongeren in Rizsas wortels kunnen krijgen en dat die blijven groeien, ook wanneer ze Rizsas al lang verlaten hebben.

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin