Rizsas Visie

 

Rizsas werd opgestart in 2003 door de vzw De Wissel als alternatieve dagbesteding voor adolescente meisjes. Op initiatief van het Platform van Bijzondere Jeugdzorg van de Provincie Vlaams-Brabant werd het centrum uitgebreid voor de ganse regio. Gaandeweg stelde het ervaringscentrum zich open voor meisjes en jongens, al dan niet met een formeel hulpverleningsdossier

Uitgangspunt bij de opstart was de bekommernis in de Wissel om een relevante dagbesteding aan te bieden aan de meisjes in de instelling die om diverse redenen niet naar school konden.

De gehanteerde uitgangsvisie is gebaseerd op de zogenaamde “Institutionele pedagogie”.  Een pedagogie gericht op het indirect prikkelen van de  -vaak onder apathie verborgen-   verlangens van de cliënt. Deze pedagogische leidraad vertrekt vanuit het gedachtengoed van Fernand Oury en Célestin Freinet , naar Franse voorbeelden. Toch is Rizsas vooral pure praktijk en kan de visie pas in het handelen zelf echt begrepen worden. En dat handelen als begeleider is sterk afhankelijk van diens wil om met de persoon die hij is, dus niet enkel het professionele, naar zijn eigen verlangen op zoek te gaan en dat zo passioneel mogelijk uit te leven. Zo’n houding kan met geen enkele theorie aangeleerd worden.  Het zijn dus mensen en niet theorieën die hier verschil maken.

"Rizsas probeert op een heel eigen manier een omgeving te creëren waarin mensen, activiteiten en ervaringen aanwezig zijn, zonder verplichtend te werken. Er is een ruim aanbod van ateliers en een participatieve organisatie. De jongeren die er hun dag doorbrengen worden uitgenodigd en gestimuleerd om deel te nemen vanuit hun eigen interesses en vaardigheden. Elke jongere in Rizsas participeert op haar of zijn eigen tempo en er is de tijd en de ruimte voor elk individu om een eigen weg te zoeken en te groeien. Rizsas beoogt laagdrempeligheid en een onvoorwaardelijke acceptatie van de jongere."

Tot vandaag wil Rizsas op die manier een ontmoetingsplaats zijn voor uiteenlopende jongeren en mensen, waar kleine ideeën en verlangens uitgedrukt worden en tot groei kunnen komen. Er werken begeleiders van verschillende voorzieningen, stagaires en  vrijwilligers. De actie European voluntary service, dat kadert binnen het Europees Jeugdprogramma Youth in Action, maakt het mogelijk om jaarlijks ook 2 buitenlandse vrijwilligers te ontvangen. Dit Europees programma wordt binnen Vlaanderen mede ondersteund door JINT v.z.w. (www.youthinaction.be)

De vzw Arktos Vlaams-Brabant en de jeugdinstelling Jeugddorp vzw uit Bonheiden vormen respectievelijk sinds 2008 en 2010, samen met vzw De Wissel de vaste ruggengraat van het centrum. 

 

 

Rizsas en rizoom

De naam ‘Rizsas' is een combinatie van rizoom en sas. ‘Sas’, omdat Rizsas in 2003 gestart is in Betekom op de plaats van het vroegere opvangcentrum ‘'t sas’. ‘Rizoom’ is een begrip uit de biologie en betekent  ‘een ondergrondse wortelstokkenstructuur’, zoals bijvoorbeeld brandnetels en bamboe hebben.

Lees meer: Rizsas en rizoom

   
FacebookTwitterLinkedin