Rizsas

is een kleinschalig dagcentrum gelegen in Centrum Molenmoes te Wezemaal. We richten ons op jongeren van 12 tot 18 jaar uit Vlaams-Brabant die er niet in slagen hun weg te vinden binnen het reguliere onderwijs. Jongeren die elke zin of motivatie verloren hebben, krijgen hier de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij zichzelf, bij anderen, bij de school, het werk of bij hun opleiding.

Rizsas probeert op een heel eigen manier een omgeving te creëren waarin de jongeren uitgenodigd en gestimuleerd worden om vanuit hun eigen interesses en vaardigheden deel te nemen aan een ruim aanbod van ateliers, zonder verplichtingen. Elke jongere in Rizsas kiest haar of zijn tempo en krijgt de tijd en de ruimte om een eigen weg te zoeken en te groeien.

Rizsas is een uitgesproken participatieve organisatie die laagdrempelig wil zijn en elke jongere onvoorwaardelijke accepteert.

Het doel is dat jongeren in Rizsas 'wortels' kunnen krijgen en dat die blijven groeien, ook wanneer ze Rizsas al lang verlaten hebben.

 
FacebookTwitterLinkedin