Open Hart Cirkel OHC

Wat is een Open-hart-cirkel?
Een Open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daarnaast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt in handen van het gezin. Degene die de Open-hart-cirkel aanvraagt, nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen. Een open-hart-cirkel gaat over datgene wat op dat moment wezenlijk speelt.
Wie kan een Open-hart-cirkel aanvragen?
Alle gezinnen, families… die verontrust zijn omdat ze merken dat een jongere of jongvolwassene worstelt met (existentieel) verdriet en pijn waarbij deze pijn naar buiten komt op een manier die zeer ernstige zorgen baart zoals zichzelf krassen, uitspreken niet meer te willen leven, pogingen doen om uit het leven te stappen, eetstoornis, depressie… Het kan de jongere of jongvolwassene zelf zijn die een cirkel aanvraagt, en/of zijn familie, een huisarts, een vriend(in), een psychiater… Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener dan zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf met ons contact op te nemen.

Meer informatie vind je op www.re-member-psychischezorg.be
De folder kan je hier downloaden.
Wil je over de mogelijkheid van een Open-hart-cirkel spreken? Bel gerust naar Open-hart-cirkels Leuven op 0498/972376.

 
FacebookTwitterLinkedin