EquiCanis

“Er is iets aan de buitenkant van het paard dat goed doet aan de binnenkant van de mens.” (Winston Churchill)

EquiCanis biedt mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden.  Via een paardenatelier, hondenatelier, hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier. 
De dieren nodigen uit om er te mogen “zijn”, in het hier en nu, zonder woorden en raken ons in ons op verschillende domeinen. In een lichamelijke dialoog nodigen ze uit om te aaien, te knuffelen, besnuffeld te worden... De paarden dragen en wiegen ons met al onze vreugde en verdriet.
Honden en paarden zijn van nature sociale dieren die bereid zijn om in relatie te gaan. Ze spiegelen onze manier van omgaan met elkaar, direct, zonder oordeel. Ze doen ervaren wat moeilijk onder woorden te brengen is en helpen onze relationele vaardigheden ontwikkelen. Als metafoor spreken ze tot onze verbeelding voor vrijheid, kracht, fijngevoeligheid, redder, onafhankelijkheid, rust en passie... Vanuit de beelden die dieren bij ons oproepen, komen vaak authentieke verlangens weer tot leven en daarmee ook een essentieel stukje van onszelf.  Bovendien merken we dat dieren vaak deuren openen waar de mens ze gesloten heeft.
In EquiCanis begeleiden we met een team hippotherapeuten, stagiaires en vrijwilligers, deze relationele processen tussen mens en dier.

We werken ervaringsgericht, in de natuur, vertrekkende vanuit het hier en nu, van wat is. Er moet niets! Elke activiteit is een uitnodiging om op eigen tempo, in relatie tot mens en dier op ontdekking gaan om spelenderwijs,  onszelf, de dieren te herontdekken, onze grenzen te verleggen,  onze mogelijkheden uit te breiden... Deze ervaringen vormen stapstenen die steun kunnen bieden in onze verdere ontplooiing.
Begin 2012 heeft de Raad Van Bestuur van de Wissel vzw besloten te investeren in de opbouw van een eigen paardenplek. Alle financiële steun en helpende handen  voor de verdere uitbouw van dit project zijn nog zeer welkom!

 

Lees meer: EquiCanis

 
FacebookTwitterLinkedin