Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Een gift voor de wissel nog in 2014.

Waar we wel een idee van hebben wat het is, is dat volgend jaar de Vlaamse toelagen ter dekking van de werkingskosten 20.000 euro lager zullen liggen. 
Wie dit mee wil helpen opvangen, hartelijk dank. Onze leveranciers vroegen we een inspanning te doen. 
Maar elke actie is dus welkom, een concreet project voor een organisatie of club, een schoolactie, de Wissel als goed doel voor een verjaardagsfeest, doop, huwelijk.
Of een gift op onze rekening, BE02 7364 0150 0040. Wij garanderen u dat deze zinvol worden besteed. Een korte overview ter indicatie van de Wissel in 2014 vind je hieronder. Een fiscaal attest voor de giften van 2014 bezorgen we in maart 2015.

FacebookTwitterLinkedin