Music for life : PAAZ Tienen steunt Rizsas

Vlak voor Kerstmis sloot de Paazafdeling, campus Sint-Jan van RZ Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen haar Kerstactie "een warm hart" af ten voordele van Rizsas in het Centrum Molenmoes. En hoe ! Na drie weken werken met de patientenvereniging, tombola, strooibriefjes op de markt in Tienen, een heuse kerstmarkt, drankjes en hapjes, allemaal dank zij vele vrijwilligers,... werd de ongelooflijke som van 3.800 euro aan Rizsas uitgereikt !
Dank Tienen, Dank Paaz, een Kerst om in de Wissel nooit te vergeten !

Enkele foto's : https://www.facebook.com/photo
http://actiepaazmusicforlife.123website.be/
https://www.facebook.com/pages/PAAZ-steunt-Rizsas/955360817826857?fref=ts

FacebookTwitterLinkedin