Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Vakantie-activiteiten: We hopen dit jaar een beperkt vakantie-aanbod te kunnen ontwikkelen in de paasvakantie, begin juli en eind augustus. Dit zal afhangen van het aantal vrijwilligers die dit willen begeleiden.

FacebookTwitterLinkedin