Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Groepscoaching met de paarden: We startten recent een vraaggericht aanbod voor groepscoaching met paarden. Samen met onze 4 paarden wordt er gewerkt aan thema's als: 'individu in een groep', 'samen werken', 'leiden en geleid worden', 'emoties in de groep', 'non-verbale communicatie', 'congruentie in denken, doen en handelen'.... Naargelang de vraag werken we soms samen met andere professionele groepscoaches. Voor een groep tot 10 personen vragen we een bijdrage in de kosten van 500€/dagdeel. De paarden zijn onze actieve partners in dit groepsproces.

FacebookTwitterLinkedin