Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Open brief aan de jeugdhulpverlener

'Het is fijn vertoeven in de jeugdhulp'
Artikel in sociaal.net van onze collega Sieg Pauwels nav de vaak negatieve berichtgeving over de jeugdhulp

FacebookTwitterLinkedin