Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Missie

De Wissel is een voorziening in de Bijzondere Jeugdbijstand, die adolescente meisjes en hun leefomgeving, opvang en een tijdelijke doch aanklampende begeleiding wil geven doorheen een moeilijke samenlevensperiode.

Ze wil zich engageren voor jongeren met een meervoudige problematiek en veelvuldige breuken in hun geschiedenis, die daardoor dreigen uit de boot te vallen, ook in de hulpverlening. Ook als de jongere niet in staat is een duidelijke hulpvraag te formuleren.

Ze zal zoekend, niet-standaard, ervaringscreërend en mediërend in de begeleiding staan, met een focus op de mogelijkheden en het tempo van de meisjes, zich openstellen om het begrijpelijke wantrouwen in de hulpverlener om te bouwen naar een werkbare relatie.

Van bij het begin zal de context van het meisje mee in de begeleiding opgenomen worden. Residentieel werken of niet is niet relevant : begeleidingscontinuïteit en een duurzaam traject mede dankzij een flexibele organisatie, een beroep op de omgeving, een multifunctioneel hulpaanbod en dragende netwerken wèl.

De Wissel beschouwt haar opdracht bij het afronden van de begeleiding als voltooid wanneer het meisje in relatie tot haar omgeving (terug) een eigen identiteit heeft weten waarmaken, mondig in de wereld kan staan en keuze zal kunnen maken die daarmee overeenkomen.

De Wissel als organisatie en de begeleid(st)er verbindt er zich toe zichzelf en haar hulpverlening op een onbevangen wijze en continu kritisch te bevragen en actief bij te sturen. Zij wil daarin ook een signaalfunctie uitoefenen naar het maatschappelijk denken en de structuren, daar waar die onze meisjes en hun omgeving betreffen.

 

FacebookTwitterLinkedin