Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Gemeenschappelijk visie

De Wissel werkt voor al haar initiatieven binnen de CANO-visie. Het letterwoord CANO staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling & Omgevingsondersteuning. Enkele elementen vertaald naar de hulpverlening :

- Ook bij erg moeilijke gezinscontexten kan hulpverlening beter vorm krijgen in de dagelijkse leefomgeving van de jongere en gezin. Het residentiële verblijf heeft de functie van een ondersteunende context te zijn voor het verblijven in de leefomgeving. Elk residentieel verblijf blijft gericht op verbindend werken met de leefomgeving. Elke begeleiding gaat over de diverse levensdomeinen van de mens.

- Cruciaal is het geloof in de positieve mogelijkheden en de oplossingscapaciteiten van de jongere, van zijn/haar ouders en van andere relevante steunfiguren in de leefomgeving. Participatie en engagement van de context is onontbeerlijk. Hieraan werken is een gemeenschappelijk engagement van alle partijen.

- De Wissel engageert zich om van start te gaan met moeilijke, complexe problematieken en hulpvragen en zeker aanklampend en geduldig te zoeken naar mogelijkheden die het verschil kunnen maken en verandering teweeg brengen. De Wissel voorziet alternatieven voor crisissituaties of vastgelopen begeleidingen, hetzij anticiperend op deze hetzij om een uitweg te zoeken, zich engagerend voor een niet stopzetten van de begeleiding.

Lees meer: CANO-visietekst (cfr. Website www.canovlaanderen.be)

FacebookTwitterLinkedin