Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Gemeenschappelijk visie

De Wissel werkt voor al haar initiatieven binnen de CANO-visie. Het letterwoord CANO staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling & Omgevingsondersteuning. Enkele elementen vertaald naar de hulpverlening :

- Ook bij erg moeilijke gezinscontexten kan hulpverlening beter vorm krijgen in de dagelijkse leefomgeving van de jongere en gezin. Het residentiële verblijf heeft de functie van een ondersteunende context te zijn voor het verblijven in de leefomgeving. Elk residentieel verblijf blijft gericht op verbindend werken met de leefomgeving. Elke begeleiding gaat over de diverse levensdomeinen van de mens.

- Cruciaal is het geloof in de positieve mogelijkheden en de oplossingscapaciteiten van de jongere, van zijn/haar ouders en van andere relevante steunfiguren in de leefomgeving. Participatie en engagement van de context is onontbeerlijk. Hieraan werken is een gemeenschappelijk engagement van alle partijen.

- De Wissel engageert zich om van start te gaan met moeilijke, complexe problematieken en hulpvragen en zeker aanklampend en geduldig te zoeken naar mogelijkheden die het verschil kunnen maken en verandering teweeg brengen. De Wissel voorziet alternatieven voor crisissituaties of vastgelopen begeleidingen, hetzij anticiperend op deze hetzij om een uitweg te zoeken, zich engagerend voor een niet stopzetten van de begeleiding.

Lees meer: CANO-visietekst (cfr. Website www.canovlaanderen.be)

 

De Wissel-werking verbeteren (not to prove, but to improve)

Onderzoeksopzet

De Wissel wenst n.a.v. hun 25-jarig bestaan terug een onderzoek uit te voeren. Het voorliggend onderzoek betreft een evaluatieonderzoek niet om zaken te gaan bewijzen, maar om zaken te verbeteren. Of om het met de bekende woorden van Stufflebeam te zeggen ‘not to prove but to improve’. Eenvoudig gesteld betekent dit een zicht krijgen op “wat werkt en wat werkt niet'.
De Wissel neemt bij dit onderzoek het engagement naar al de deelnemers (meisjes, ouders, begeleiders, sponsoren, sector) in het project de conclusies van deze onderzoeksvraag in haar eigen werking te vertalen. Op deze wijze zal één concreet gevolg van het onderzoek de optimalisering van de werking van de Wissel als voorziening zijn.
De ervaringen van de meisjes zijn ook in dit onderzoek de aangewezen toetssteen. Bijkomend zullen tevens de ervaringen van hun ouders en contextsystemen afgetoetst worden.

 

Lees meer: De Wissel-werking verbeteren (not to prove, but to improve)

   

Visietekst Time-out

Verschillende erkende initiatiefnemers in de Bijzondere Jeugdzorg hebben de handen ineengeslagen om in een overleg over Time-Out te treden. Met de uitwerking van dit initiatief beogen de initiatiefnemers bij te dragen tot de verderzetting van een hulpverlening, daar waar deze dreigt vast te lopen.

Download PDF: Time Out - visietekst (14 kB)

Lees meer: Visietekst Time-out

   

Missie

De Wissel is een voorziening in de Bijzondere Jeugdbijstand, die adolescente meisjes en hun leefomgeving, opvang en een tijdelijke doch aanklampende begeleiding wil geven doorheen een moeilijke samenlevensperiode.

Lees meer: Missie

   

Opvoeden in een residentiële setting

Lees meer: Opvoeden in een residentiële setting

   
FacebookTwitterLinkedin