Klachtenprocedure

We doen ons best om jongeren naar volledige tevredenheid op te vangen, te begeleiden.
Mocht er iets gebeuren waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u. Wij staan open voor vragen en suggesties.
Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht, dan vindt u hier hoe u een klacht kan indienen, hoe de Wissel ermee omgaat en deze behandelt.
de klachtenprocedure vindt U hier.

Overigens willen we er op wijzen dat klachten ook kunnen gemeld worden aan de JO-lijn. JO-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn.
Meer info

 
FacebookTwitterLinkedin