Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Giften

De Wissel VZW is een privaat initiatief dat financiering voor erkende hulpverlening en projecten ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Jongerenwelzijn. De Provincie Vlaams Brabant is katalysator in samenwerkingsverbanden binnen de Provincie.

Naast een grote inzet en flexibiliteit van de Wisselploeg, vraagt de keuze voor specifieke doelgroep een surplus aan begeleiding en bijzondere werkmethoden. Dit maakt dat de Wissel structureel niet toekomt met de reguliere financiering. Het zijn dus de giften van allen die het engagement voor deze gekwetste doelgroep mogelijk maakt.

De Wissel kan fiscale attesten afleveren voor giften van 40 euro of groter, mits storting op Triodos-rekening BE66 5230 4412 2143
De Wissel houdt voor haar partners een open boekhouding aan.

FacebookTwitterLinkedin