Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Dank om een gift aan de Wissel te overwegen in 2019.
Dank voor wie jonge mensen en gezinnen steunde in 2018. De attesten gingen de bus op. Wat jullie giften mogelijk maken laten we verwoorden door de mensen.
Zo wordt het tastbaar, is het authentiek. Waar het om gaat, waar het toe dient.
Welke menselijke waarden jullie door jullie gift mee vorm geven.

- Over Axelle : https://sociaal.net/verhaal/dankzij-begeleider-nam-ik-draad-op/
- Over OverKop : https://tienentroef.be/overkop-gaan-wat-betekent-dat/
- Over Columbus en twee gezinnen die getuigen : https://www.youtube.com/watch?v=LVr7yBJxd60&feature=youtu.be

Uit hun en onze naam : dank.
Luc Deneffe

FacebookTwitterLinkedin