Boek - Leer(r)echt in Rizsas

Leer(r)echt in Rizsas,  Institutionele pedagogiek(IP), Praktijk en reflectie.

Dit boek is geschreven om de pedagogische praktijk op Rizsas, een schoolvervangend dagcentrum, te onderzoeken en te verduidelijken. Het is een praktijk die ‘werkt’, zelfs voor jongeren die op geen enkele school nog welkom zijn.
De titel leer(r)echt heeft een dubbele betekenis.
Enerzijds drukt hij een engagement uit om ook voor de meest kwetsbare jongeren het recht op leren blijvend te garanderen. Er bestaan geen onschoolbare jongeren, enkel eindige schoolsystemen.
Anderzijds geeft de titel aan dat we in Rizsas uitgaan van een andere visie op leren.  Het gaat over de groei en de ontwikkeling van de jongere in relatie met een gepassioneerde andere en doorheen iets wat voor deze jongere zelf de moeite waard is .

We stappen af van het psychologiseren van wat er aan de hand is met jongeren. Deze elders overheersende benadering focust namelijk op het tekort. Ze leidt tot reducerende diagnoses, vergroot de kans op een standaardbehandeling en legitimeert de schijnbare eindigheid van een schoolsysteem.

De institutionele pedagogie (IP) is daarbij een inspiratiebron, een bezielende kracht en ook een tegenkracht.
Institutionele pedagogie staat voor het samen maken en dragen van een geheel waarin ieder met zijn bijzonderheden een eigen plaats kan vinden. Het werken gebeurt onrechtstreeks. De jongere en zijn problematiek staan niet centraal, wel de instituten. De instituten staan tussen alle deelnemers aan Rizsas en regelen het samenzijn, het leren. Het is een permanente opdracht en misschien het belangrijkste werk om deze instituten te verzorgen en Rizsas verder te laten groeien.

Dit boek vertelt verhalen en getuigenissen van degenen die dagelijks Rizsas mee-maken. Daarna volgen reflecties van beleidsmakers, professoren en kunstenaars die Rizsas van dichtbij of veraf kennen. Door de vele invalshoeken, van concrete getuigenissen tot abstracte bijdragen, wordt er getoond  wat er zich afspeelt op Rizsas met het doel om op een beschouwende manier vorm te geven aan deze bevrijdende pedagogie.

 

Bestel het boek

FacebookTwitterLinkedin