Over Columbus

Columbus

Columbus ondersteunt gezinnen én hulpverleners.

Hulpverleners (CLB, OCJ, CAW, JAC, huisartsenpraktijk, enz.) die zich ernstige zorgen maken en/of verontrust zijn over kinderen, jongeren en hun gezin, kunnen beroep doen op Columbus voor overleg en inspiratie om zelf verder aan de slag te gaan met deze gezinnen.

Gezinnen kunnen bij Columbus terecht voor een begeleiding die maximaal vier maanden duurt. Om te kunnen starten hebben zij een hulpverlener nodig die hun zorgen ter harte neemt en hen bij Columbus aanmeldt.

Columbus werkt met Positieve Heroriëntering:  een sterke visie en methodiek die gezinnen helpt om uit een crisis of impasse te geraken en stappen te zetten in de richting van een toekomst waarnaar zij verlangen.

Wil je graag voeling krijgen met Positieve Heroriëntering en wat het kan betekenen voor een gezin? Bekijk dit filmpje met beklijvende getuigenissen van de gezinsleden zelf.

In deze folder wordt beknopt uitgelegd hoe Positieve Heroriëntering werkt.

Overweeg je als hulpverlener om contact op te nemen met Columbus en eventueel een gezin aan te melden? In deze infofiche voor aanmelders vind je nuttige informatie.
Om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken, biedt Columbus (mogelijke) aanmelders een introductiedag aan: je krijgt inzicht in hoe Positieve heroriëntering werkt en je kan dit zelf ervaren! Klik hier voor de opleidingsdata.

Positieve Heroriëntering werd ontwikkeld door vzw Oranjehuis. Op hun website kan je meer lezen over de visie en methodiek van Positieve Heroriëntering.

 


Wat is een OPEN HART CIRKEL?
Een Open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instantie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daarnaast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt in handen van het gezin. Degene die de Open-hart-cirkel aanvraagt, nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen. Een open-hart-cirkel gaat over datgene wat op dat moment wezenlijk speelt.
Wie kan een Open-hart-cirkel aanvragen?
Alle gezinnen, families… die verontrust zijn omdat ze merken dat een jongere of jongvolwassene worstelt met (existentieel) verdriet en pijn waarbij deze pijn naar buiten komt op een manier die zeer ernstige zorgen baart zoals zichzelf krassen, uitspreken niet meer te willen leven, pogingen doen om uit het leven te stappen, eetstoornis, depressie… Het kan de jongere of jongvolwassene zelf zijn die een cirkel aanvraagt, en/of zijn familie, een huisarts, een vriend(in), een psychiater… Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener dan zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf met ons contact op te nemen.

Meer informatie vind je op www.re-member-psychischezorg.be
De folder kan je hier downloaden.
Wil je over de mogelijkheid van een Open-hart-cirkel spreken? Bel gerust naar Open-hart-cirkels Leuven op 0498/972376.

 
FacebookTwitterLinkedin