Centrum Molenmoes - Visie

Het Centrum Molenmoes is een initiatief - vanuit De Wissel vzw met diverse partners -  om een netwerk te bouwen met en rond de meest kwetsbare jongeren onder ons. Vanuit zin-geving en pure passie wordt getracht een gezonde bodem te voorzien waarin ieder die zich geprikkeld voelt kan ontkiemen, wortelen, vertakken en bloeien.
Via diverse activiteiten zoals permacultuur, hippotherapie, klimmen, muziek, crea en sport nodigt het Centrum uit om te ont-moeten, te onderzoeken en te verbinden met zichzelf, de ander en de omgeving. Dit alles vanuit een respectvolle basishouding die zich vertaalt in de zorg voor het geheel, het geloof in eigen kracht van iedereen en het waarderen van diversiteit.
Centrum Molenmoes is een wisselwerking van activiteit, mens en omgeving waarin samenleven, beleven en de wereld centraal staan. Het is een zoektocht naar de balansen tussen vrijheid en grenzen, collectief en individu, openheid en intimiteit, binnen en buiten, structuur en chaos.  Vanuit dagelijkse zorg wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling van het domein, de verschillende projecten, de mensen en de kwetsbare jongeren in het bijzonder.

Basispijlers voor het Centrum Molenmoes zijn:

Passie in beweging.
Het samen doen, het delen van een passie leidt tot een proces van beweging, creativiteit, uitwisseling, zelfreflectie, verantwoordelijkheid enzovoort. Iedereen kan op zijn manier iets inbrengen en ondernemen en zo deel uitmaken van de dynamiek. Hierin schuilt het geloof dat niets moet blijven wat het is, dat vanuit passie als drijfkracht de mensen en projecten steeds in beweging zijn, en dat nieuwe ideeën en realisaties welkom zijn.
Verbinden in ontmoeting.
Het Centrum maakt deel van een groter geheel. Het beoogt een enorme diversiteit van passanten en verbindingen, wat de vermaatschappelijking van de zorg ten goede komt. Hoe meer diversiteit in de groep, hoe meer diversiteit in de activiteiten, hoe meer kansen tot verbinding en wisselwerking, hoe meer mogelijkheden tot ontplooiing.
Ontdekken en beleven.
Centrum Molenmoes geeft tijd en ruimte om te ontdekken, te ervaren in actie, stil te staan in reflectie en verder te groeien. Centrum Molenmoes reikt verschillende handvaten aan om het leven te beleven. De activiteiten gebeuren op een uitnodigende manier. Niemand wordt verplicht en de beweging komt uit zichzelf. Het beleven gebeurt op eigen tempo en vanuit de vrije keuze.
Deelnemen in gelijkwaardigheid.
Centrum Molenmoes staat open voor iedereen zolang als basiswaarde respect wordt gehanteerd, vertrekkende vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van de mens. Iedere persoon wordt benaderd vanuit een sterk geloof dat iedereen hier iets kan betekenen. Ieder individu mag hier mens zijn in verbinding met anderen, in verbinding met de activiteiten en in verbinding met de omgeving. Ieder krijgt de ruimte om te exploreren, advies te geven, deel te nemen en te organiseren.

 
FacebookTwitterLinkedin